мултимедијални часови

 

Наставни предмет

Наставна јединица

Тип часа

Наставник Одељење

Датум

Физика

Шта се крије у светлосном зраку

Систематизација

Владанка Катић 8-4,8-5

26.11.2010.

Биологија

Вируси - HIV вирус

Утврђивање

Данијела Геров Шекуларац 8-2

09.12.2010.

Историја

Средњовековни градови

Утврђивање

Наташа Перовић 6-4

02.03.2011.

Биологија

Примери позитивног и негативног утицаја антропогеног фактора на животну средину

Активност

Јелена Милошковић 8-4,8-5

09.03.2011.

Хемија

Загађивање животне средине и мере заштите

Утврђивање

Душица Ђеловић 8-5

05.04.2011.

Биологија

Антропогени фактори - позитиван и негативан утицај

Утврђивање

Данијела Геров Шекуларац 8-2,8-3 12.04.2011.

Физика

Електрична струја и Светлост

Утврђивање

Владанка Катић 8-4,8-5 13.04.2011.

Географија

Градови и општине Србије

Утврђивање

Миланка Топић 8-4 18.05.2011.

Географија

Свет као целина

Обрада

Добрица Теофиловић 7-2 20.05.2011.

Српски језик

Поврће

Утврђивање

Јадранка Бајић Лупа 1-5 24.09.2010.

Природа и друштво

Смеше

Обрада

Весна Павловић 4-5

14.12.2010.

Природа и друштво

Кретање, материјали, магнетизам, електрицитет и смеше

Систематизација

Јасмина Ђурђевић,

Владанка Катић

4-7 15.12.2010.

Свет око нас

Веза између живе и неживе природе

Утврђивање

Милица Мартић 2-3

14.03.2011.

Физичко васпитање

Дечја народна игра "Ја посејах лубенице"

Обрада

Лела Милосављевић 2-6

15.03.2010.

Ликовна култура

Ћилим моје баке

Обрада

Весна Пејчић 3-2

15.03.2011.

Математика Дељење и множење вишецифреног броја двоцифреним Утврђивање Зорица Крстић 4-8 22.03.2011.
Математика Веза множења и дељења Утврђивање Милева Грујић 2-1 24.03.2011.
Математика Десетица прве стотине Обрада Љубица Бакић 1-1 24.03.2011.

Природа и друштво

Шуме

Обрада

Љубица Веселиновић 3-1

29.03.2011.