услови рада школе

У старој школској згради наставу изводе 3 одељења.

Нова школска зграда има 21 учионицу, две радионице за ТО, кабинет за музичку културу, за ликовну културу, за биологију, за физику и хемију, фискултурну салу, мултимедијални центар са библиотеком и читаоницом, кухињу са трпезаријом, одговарајући број санитарних чворова и уређене спортске терене: игралиште за кошарку, универзално игралиште за мале спортове, јаму за скокове и атлетску стазу.

Ова школска зграда је довршена 1985. године, и на изглед, пружа све услове за квалитетно и креативно изводење наставе и васпитни рад са ученицима. Ситуација је далеко од идеалног и очекиваног, јер у овој школској згради 20 одељења нема своју учионицу, што значи да наставу изводи у тзв. међусмени. Недостатак школског простора представља проблем коришћења учионица за извођење редовне наставе, а реализација ваннаставних активности је доведена под знак питања.

Од школске године 2010/11. настава се изводи у две смене. После вишегодишњег рада у три смене, изградњом нове школе "Милоје Васић" стекли су се услови да школа "Алекса Шантић" ради у две смене. У старој школској згради наставу похађају три оделења 1/7, 2/7 и 4/8.

 

Школска библиотека

Библиотека са читаоницом и мултимедијалним центром представља расадник културе у школи. Библиотека располаже са 8700 књига од чега је 2100 књига намењено за педагошко и стручно усавршавање наставника. Имајући у виду број ученика у школи неопходно је значајније обогатити књижни фонд, али школа не располаже толиким материјалним средствима те је сигурно да ћемо још дуго говорити о сиромашном књижном фонду.

 

Школски намештај

Намештај којим је школа опремљена је углавном одговарајући, али се веома брзо руинира, па се у том погледу пред наставно особље поставља озбиљан задатак да васпитним радом са ученицима делују у смислу чувања школске имовине. Када говоримо о школском намештају, у нашим условима се то односи углавном на ђачке клупе и ђачке столице. јер другог посебног намештаја за кабинете и кабинетску наставу готово и да не поседујемо.

 

Наставна учила

Основна учила и наставна средства школа поседује у минимиалном броју, далеко испод Норматива, а услови у којима школа ради отежавају њихово коришћење. Најбоље опремљени предмети су: информатика, физичко васпитање, ликовна култура, географија и биологија.