КАЛЕНДАР ВАСПИТНО ОБРАЗОВНОГ РАДА

време реализације

садржај

задужени наст.

1. септембар

Почетак школске године

током године

Уређење школских просторија и дворишта

директор,
педагог, психолог, разредне старешине

3.-7.октобар

Радост Европе

Дечја недеља

Актив учитеља

октобар-мај

Једнодневне екскурзије и излети III-VIII разред

Разредне старешине

октобар - мај

Настава у природи, I- IV разред

Учитељи

23.децембар

Приредба за Божић

Наставници верске наставе

27.јануар

Прослава Светог Саве

Приредба

Лист "Зора"

5.април

Приредба за Ускрс

Наставници верске наставе

20.мај

Маскенбал

Учитељи млађих разреда

23.-27.мај

Шантићеви дани

27.мај

Прослава Дана школе

Приредба

Лист "Зора"

3.јун

Пријем првака-приредба

Учитељи IV разреда

25.мај

Завршетак наставе за осми разред

28.мај-1.јун

Припремна настава за ученике VIII разреда

Наставници српског језика и математике

23.-28.август

Припремна настава за полагање поправних испита

предм. наставници

фебруар-јун

Школска такмичења из математике, српског језика, страних језика, природних и друштвених наука, Младих техничара и спортска такмичења

предметни наставници, ментори секција

Према календару Министарства

Општинска и градска такмичења из математике, српског језика, страних језика, природних и друштвених наука, Младих техничара и спортска такмичења

Предметни наставници, ментори секција