ЂАЧКИ ПАРЛАМЕНТ

 

Активности

Са прве конститутивне седнице Ученичког парламента која је одржана 29.09.2011.године у 13:15 часова.

Седници су присуствовали представници одељења: VII - 3: Катарина Ђурђевић и Амир Муслија, VII - 4: Наташа Лукић и Ристо Павић, VII - 5: Вања Радосављевић и Кристина Каралелић, VII - 6: Немања Барац и Илија Лазић, VIII - 2: Стојановић Анђела и Кристина Величковић, VIII - 3: Ања Капикул и Милена Ристић, психолог школе Милић Јасмина и библиотекар Снежана Гига.

Предложен је и усвојен следећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Избор председника, заменика председника и записничара

2. Доношење Пословника о раду Ученичког парламента

3. Разно

Једногласном одлуком изабран је председник парламента, ученик одељења VII - 6 Лазић Илија.

Психолог је ученицима истакао основне одредбе закона и правила понашања на седницама ученичког парламента.

Доноси се пословник о раду Ученичког парламента ОШ "Алекса Шантић" .

Ученици су изразили своје незадовољство поводом лоших материјалних и других услова у којима школа ради.

Следећа седница је заказана за 20.10.2011. године у 13:15 часова на којој ће

- секретар ученике детаљније информисати о законским одредбама које се тичу парламента и одговарати на питања.

- размотриће се предлози за одговорније понашање ученика према школској имовини, направити правила понашања, и план реаговања ученика на уништавање школске имовине.


 

Други састанак одржан је 24. октобра присутно десет ученика, извршене су измене представника: VII-3 Бараћ Бојана, VII-6 Филиповић Милан и VII-9 Шаћировић Александар.

Једногласном одлуком изабран је председник парламента, ученица из VIIИ 1 Бјелић Милица. Састанке ће водити, обавештавати, усмеравати, и радити (уз помоћ свих запослених) на реализацији реалних жеља професор техничког образовања Радмила Стојчетовић и школски библиотекар Снежана Гига.

Ученици су изнели ставове о предметним наставницима. Изразили су жеље за квалитетнијим извођењем наставе, гледањем филма "Тамо где цвета лимун жут "... Како би боље разумели филм потребно им је предавање о Iсветском рату. Замолићемо да час о томе одрже професори историје Најданов Иконија и Пузовић Љиљана. Предлог је и да повремено погледају неки филм који прати наставни план и програм. Реализација - предметни наставник и медијатекар школе Ивановић Младен.

Правилник о понашању ученика желе да им на занимљив начин презентују психолог и директор школе. Касније би сами ученици коментарисали своје понашање и зашто чине оно што не би требало.

Договорили смо се и да сва обавештења буду на ученичком улазу, вратима библиотеке и огласној табли зборнице.


Састанак ученичког парламента одржан је у уторак,17.10.2006. године у библиотеци школе. Присутни ученици: Парандиловић Никола, Ђорем Марина, Арула Алекса, Адам Марко, Филиповић Милан, Вуканић Јелена, Дабић Немања, Тамара Митровић и Бјелић Милица. Девет ученика није дошло, због чега није било могуће конституисање.

Директор школе, МИЉИЋ Радивоје, поздравио је и упознао са будућим радом присутне ученике и раднике школе,чланове тима, педагога Вукосављевић Милку, психолога Милановић Бранку, библиотекара Гига Снежану,професора српског језика Даничић Јасмину и помоћника директора Љубојевић Мирославу.

Из Основа система образовања и васпитања прочитан им је члан 98 - Ученички парламент, за чији су рад показали интересовање.
Ученици су предлагали:

 

 

 

 

Задаци

Последња два разреда основне школе организује се ученички парламент (у даљем тексту: парламент) ради :
1) давање мишљења и предлога стручним органима : Школском одбору, Савету родитеља и директору о правилима понашања у школи, Годишњем програму рада, Школском развојном плану, слободним и ваннаставним активностима, учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестација ученика у школи и ван ње ;
2) разматрања односа и сарадње ученика и наставника,васпитача или стручног сарадника;
3) обавештења ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање.

Парламент чине по један представник сваког одељења у школи.
Парламент се бира сваке школске године и има председника.
Програм рада парламента саставни је део годишњег програма рада школе.