ФОНД ЧАСОВА НАСТАВЕ

фонд часова у старијим разредима

 

V

VI

VII

VIII

Број настав. недеља

36

36

36

34

укупно

планирани фонд часова у старијим разредима

Број одељења у раз.

7

5

6

6

часова

Свега

7056

5220

6696

6120

25092

V

VI

VII

VIII

укупно

Предмет

седм.

год.

укупно

седм.

год.

укупно

седм.

год.

укупно

седм.

год.

укупно

часова

Српски језик

5

180

1260

4

144

720

4

144

864

4

136

816

3660

Руски језик

2

72

504

2

72

360

2

72

432

2

68

408

1704

Ликовна култура

2

72

504

1

36

180

1

36

216

1

34

204

1104

Музичка култура

2

72

504

1

36

180

1

36

216

1

34

204

1104

Историја

1

36

252

2

72

360

2

72

432

2

68

408

1452

Географија

1

36

252

2

72

360

2

72

432

2

68

408

1452

Физика

   

2

72

360

2

72

432

2

68

408

1200

Математика

4

144

1008

4

144

720

4

144

864

4

136

816

3408

Биологија

2

72

504

2

72

360

2

72

432

2

68

408

1704

Хемија

         

2

72

432

2

68

408

840

Техничко образовање

2

72

504

2

72

360

2

72

432

2

68

408

1704

Физичко васпитање

2

72

504

2

72

360

2

72

432

2

68

408

1704

Енглески језик

2

72

504

2

72

360

2

72

432

2

68

408

1704

Верска настава- Грађанско васпитање 

1

36

252

1

36

180

1

36

216

1

34

204

852

Изборни предмет

1

36

252

1

36

180

1

36

216

648

Изабрани спорт

1

36

252

1

36

180

1

36

216

648

Спортске активности

1

34

204

204

 

фонд часова у млађим разредима

 

I

II

III

IV

Број настав. недеља

36

36

36

36

укупно

планирани фонд часова у млађим разредима

Број одељења у раз.

7

7

7

6

Свега

5292

5544

5544

4968

21348

I

II

III

IV

укупно

Предмет

сед.

год.

ук.

седм.

год.

ук.

седм.

год.

ук.

седм.

год.

ук.

часова

Српски језик

5

180

1260

5

180

1260

5

180

1260

5

180

1080

4860

Енглески језик

2

72

504

2

72

504

2

72

504

2

72

432

1944

Математика

5

180

1260

5

180

1260

5

180

1260

5

180

1080

4860

Свет око нас

2

72

504

2

72

504

         

1008

Природа и друштво

   

   

2

72

504

2

72

432

936

Ликовна култура

1

36

252

2

72

504

2

72

504

2

72

432

1692

Музичка култура

1

36

252

1

36

252

1

36

252

2

72

432

1188

Физичко васпитање

3

108

756

3

108

756

3

108

756

3

108

648

2916

Обавезни предмети

19

684

4788

20

720

5040

20

720

5040

21

756

4536

19404

Изборни предмет

1

36

252

1

36

252

1

36

252

1

36

216

972