административно финансијско особље

 

 

 

 

Горица Гојковић
секретар школе

 

Оливера Савић
административни радник

 

Тања Станојков
шеф рачуноводства

 

Драгана Милошевић
благајник