КОНТАКТ

 

Е - адресе

Основна школа "Алекса Шантић"

Директор школе - Радивоје Миљић

Помоћник директора - Бранка Ковач

Секретар школе - Горица Гојковић

Рачуноводство Тања Станојков и Драгана Милошевић

Педагошко психолошка служба - Драгана Калинић и Јасмина Милић

Администратор сајта

 

О сајту

Основна школа "Алекса Шантић" на Интернету појавила се 1998. године.
Сајт је поставио и одржавао Младен Ивановић.

Нови дизајн сајта је 2003. године урадио Алекса Еремија.

Највеће измене у садржају учињене су током 2006.године.

Највећи допринос у избору и припреми садржаја на овом сајту пружили су:
o Милка Вукосављевић, педагог
o Бранка Милановић, психолог
o Снежана Гига, библиотекар
o Младен Ивановић,  медијатекар 

Адреса школе

Основна школа
"Алекса Шантић"

11130 Калуђерица
- Београд
Краља Петра Првог бр. 9,

ПИБ: 101187082

Рачун:
840-1853666-43
840-1691760-82


Телефон-Факс

Телефон/фаx:
011 34 10 655

Зборница
011 34 10 654

Директор:
011 34 14 339