Директори школе

 

Радивоје Миљић

Професор физичког васпитања, именован за директора школе новембра 2005. године.

Милка Вукосављевић

Вршила дужност директора од септембра до новембра 2005. године. Ради на радном месту педагога у школи.

Весна Животић

Од децембра 2001. године најпре радила као ВД директора, а потом именована за директора школе и на тој функцији била до септембра 2005. године.

Ђорђе Стојановић

Професор хемије. Био директор Образовног центра у Гроцкој до 1986. а потом радио као хемичар у Воћарским плантажама. За директора изабран 1993. године и на овој функцији остао до децембра 2001. године.

Младен Ивановић

Наставник разредне наставе у овој школи од октобра 1983 године. Дужност директора школе обављао од октобра 1986. године. За директора изабран поново 1990. Школом руководио до августа 1993. године. Сада ради у медијатеци школе

 
Станоје Зарић

Наставник техничког образовања, током 1985, године вршио дужност директора у трајању од 6 месеци.

Светислав Лазић

Обављао фукцију директора од октобра 1981. до октобра 1986 године са прекидом током 1985. годи. Активно учествовао у градњи тзв, друге фазе школе са 12 учионица и фискултурном салом.

Милка Вукосављевић

Приликом оснивању школе, марта месеца 1981. године, постављена за вршиоца дужности директора.
Вршила дужност директора и 2005. године (од септембра до новембра месеца).
У школи ради од оснивања до данас на радном месту педагога.