руководиоци

Радивоје Миљић
директор школе,
професор физичког васпитања

Бранка Ковач
помоћник директора,
професор техничког образовања