Годишњи програм рада школе

На овој страни можете погледати Годишњи програм рада школе "Алекса Шантић"

Годишњи програм рада школе представља основни документ за рад у току школске године, садржи све битне податке од организације рада, руковођења, излета и посета до планова рада стручних већа и стручних сарадника

Годишњи програм рада школе