УПРАВЉАЊЕ ШКОЛОМ

Школски одбор

Бранка Ковач

Љиљана Лукић

Светлана Стаменковић

Гаврило Вукашиновић

Марија Стојановић

Петар Жижић

Јово Калинић

Зоран Рајевић

Наташа Величковић


Руководиоци стручних већа

Стручно веће за разредну наставу

Бајић Јадранка

Стручно веће наставника језика (српски, руски и енглески језик)

Слађана Екмечић

Стручно веће наставника друштвених наука (историја, географија)

Добрица Теофиловић

Стручно веће наставника природних наука (математика, физика, хемија и биологија)

Снежана Карамарковић

Стручно веће наставника техничког. образовања, ликовне културе, музичке културе и физичког васпитања.

Никола Прица


Руководиоци разредних већа

I разред

Светлана Јовић

II разред

Мила Рајковић

III разред

Љиљана Лукић

IV разред

Владимирка Шпоња

V разред

Владанка Катић

VI разред

Љиљана Криваја

VII разред

Миланка Топић

VIII разред

Јелена Срдић


Први разред

I-1

Станика Томашевић

I-2

Вукосава Секулић

I-3

Ружица Ристић

I-4

Светлана Јовић

I-5

Весна Павловић

I-6

Снежана Јевтић Радојковић

I-7

Зорица Крстић

Пети разред

V-1

Милисав Ивановић

V-2

Радмила Стојчетовић

V-3

Наташа Кривокапић

V-4

Владанка Катић

V-5 Наташа Перовић
V-6 Људмила Сарић

V-7

Љубица Мариновић

Други разред

II-1

Љубица Бакић

II-2

Биљана Стојнић

II-3

Душица Милосављевић

II-4

Мила Рајковић

II-5

Јадранка Бајић Лупа

II-6

Јадранка Затезало

II-7

Биљана Батез


Шести разред

VI-1

Љиљана Криваја

VI-2

Јелена Радиновић

VI-3

Мирослава Љубојевић

VI-4

Снежана Карамарковић

VI-5

Светлана Стаменковић

 

 

Трећи разред

III-1

Милева Грујић

III-2

Љиљана Лукић

III-3

Милица Мартић

III-4

Сузана Врачар

III-5

Нада Гачић

III-6 Лела Милосављевић

III-7

Ивана Максимовић

 

 


Седми разред

VII-1

Добрица Теофиловић

VII-2

Весна Марковић

VII-3

Никола Прица

VII-4

Миланка Топић

VII-5

Јелена Милошковић

VII-6

Јелена Станковић

Четври разред

IV-1

Љубица Веселиновић

IV-2

Весна Пејчић

IV-3

Сандра Петаковић

IV-4

Снежана Мијић

IV-5

Владимирка Шпоња

IV-6

Боја Шарац

Осми разред

VIII-1

Јелена Срдић

VIII-2

Иконија Најданов

VIII-3

Душица Филиповић

VIII-4

Радисав Плавшић

VIII-5 Александар Стевић

VIII-6

Слађана Екмечић


   

 Руковођење

Директор школе

Радивоје Миљић


Помоћник директора

Бранка Ковач

 Управљање