Лична карта

Лична карта

Основна школа „Алекса Шантић“

налази се у Калуђерици,
у улици Краља Петра I, бр.9,
тел/факс: 011/3410- 655
Директор школе: Радивоје Миљић

У саставу школе постоји још једна школска зграда која је удаљена око 2 км од матичне школе.
Тел. издвојено одељење: 011/3410-809
Настава се одвија у две смене од 8:00-13:10h и од 14:00-19:10h.
how to embed google map on website