Osnovna škola "Aleksa Šantić" Kaluđerica
Важне
активности

Важне активности

време реализације Садржај задужени наст.
1. септембар Почетак школске године, свечани пријем првака Директор школе, учитељи првог разреда
током године Уређење школских просторија и дворишта Директор, педагог, психолог, одељенске старешине
1-15. октобар Обележавање Дечје недеље Актив учитеља, наставници
октобар - мај Једнодневне екскурзије и излети; Настава у природи, I-IV разред Одељенске старешине; Учитељи
децембар Прослава поводом одласка колега у пензију Директор школе Наставници
27. јануар Прослава школске славе Св.Саве Школски лист "Зора" Актив учитеља Наставници верске наставе
21 - 27. мај Манифестација „Шантићеви дани“ (Програм активности) Тим за организацију Актив учитеља Наставници
27.мај Прослава Дана школе, Школски лист "Зора" Актив српског језика, Актив учитеља
Јун Пријем првака – приредба Учитељи IV разреда
31. мај Завршетак наставе за осми разаред
1. – 14. јуна Припремна настава за ученике VIII разреда Наставници српског језика, математике, физике, хемије,биологије, географије и историје
20 - 27. августа Припремна настава за полагање поправних испита Предметни наставници
октобар - март Школска такмичења из математике, српског језика, страних језика, природних и друштвених наука, Младих техничара и спортска такмичења Предметни наставници, ментори секција
према календару Министарства Општинска и градска такмичења из математике, српског језика, страних језика, природних и друштвених наука, Младих техничара и спортска такмичења Предметни наставници, ментори секција