Важне
активности

Важне активности

време реализације Садржај задужени наст.
1. септембар Почетак школске године, свечани пријем првака Директор школе, учитељи првог разреда
8. септембар Међународни дан писмености Ученички парламент
15. септембар Дан српског јединства, слободе и националне заставе Учитељи, наставници
26. септембар Европски дан језика Учитељи, актив језика
током године Уређење школских просторија и дворишта Директор, педагог, психолог, одељенске старешине
1-10. октобар Обележавање Дечје недеље Актив учитеља
октобар Посета сајму књига Библиотекар, наставници српског језика
октобар - мај Једнодевне екскурзије и излети Одељењске старешине
октобар - мај Једнодневне екскурзије и излети; Настава у природи, I-IV разред Одељенске старешине; Учитељи
08.11. Дан просветних радника
20.11. Светски дан детета Наставник грађанског васпитања и Ученички парламент
децембар Новогишњи вашар и Улица отвореног срца учитељи и одељењске старешине
децембар Прослава поводом одласка колега у пензију Директор школе Наставници
27. јануар Прослава школске славе Св.Саве Школски лист "Зора" Актив учитеља Наставници верске наставе
21. -28. Марта Недеља солидарности и борбе против расизма и расне дискриминације Наставник грађанског васпитања и ученици 7. и 8. разреда
крај марта Ускршњи вашар – хуманитарна продаја дечијих радова учитељи
10. април Доситејев дан - дан сећања на Доситеја Обрадовића, великог просветитеља и првог српског министра просвете Учитељи, актив српског језика, актив наставника ликовне културе
Април Обележавање Дана планете Земље еколошка секција, наставници географије и биологије
21 - 27. мај Манифестација „Шантићеви дани“ (Програм активности) Тим за организацију Актив учитеља Наставници
27.мај Прослава Дана школе, Школски лист "Зора" Актив српског језика, Актив учитеља
Јун Пријем првака – приредба Учитељи IV разреда
31.мај Завршетак наставе за осми разаред
3. – 14. јуна Припремна настава за ученике VIII разреда Наставници српског језика, математике, физике, хемије,биологије, географије и историје
5. јун Светски дан екологије Чувари природе
28.06. Подела књижица и сведочанстава Одељењске старешине
Од 17.06. до 14.7. Полагање завршног испита и упис ученика у средње школе
20 - 30. августа Припремна настава за полагање поправних испита Предметни наставници
октобар - март Школска такмичења из математике, српског језика, страних језика, природних и друштвених наука и спортска такмичења Предметни наставници, ментори секција
према календару Министарства Општинска и градска такмичења из математике, српског језика, страних језика, природних и друштвених наука и спортска такмичења Предметни наставници, ментори секција