Директори

Директори школе

Радивоје Миљић
Професор физичког васпитања, именован за директора школе новембра 2005. године.

Милка Вукосављевић
Вршила дужност директора од септембра до новембра 2005. године.
Радила на радном месту педагога у школи.

Весна Животић
Од децембра 2001. године најпре радила као ВД директора,
а потом именована за директора школе и на тој функцији била до
септембра 2005. године.

Ђорђе Стојановић
Професор хемије. Био директор Образовног центра у Гроцкој до 1986. године,
а потом радио као хемичар у Воћарским плантажама.
За директора изабран 1993. године и на овој функцији остао до децембра 2001. године.

Младен Ивановић
Наставник разредне наставе у овој школи од октобра 1983 године.
Дужност директора школе обављао од октобра 1986. године.
За директора изабран поново 1990. Школом руководио до августа 1993. године.

Станоје Зарић
Наставник техничког образовања, током 1985,
године вршио дужност директора у трајању од 6 месеци.

Светислав Лазић
Обављао фукцију директора од октобра 1981. до октобра 1986. године са прекидом током 1985. године.
Активно учествовао у градњи тзв. друге фазе школе са 12 учионица и фискултурном салом.

Милка Вукосављевић
Приликом оснивања школе , марта месеца 1981. године,
постављена за вршиоца дужности директора.

Радивоје Миљић Милка Вукосављевић Весна Животић Ђорђе Стојановић Младен Ивановић Станоје Зарић Светислав Лазић Милка Вукосављевић