Руковођење

Руковођење

Руководиоци разредних већа
I разред - Ружица Ристић
II разред - Биљана Батез
III разред- Тамара Милићевић
IV разред - Весна Пејчић
V разред - Урош Латиновић
VI разред - Марија Росић
VII разред - Данијела Митровић
VIII разред - Нада Најданов Брестовац

Одабери разред по години за детаљније информације руковођења

I разред
II разред
III разред
IV разред
V разред
VI разред
VII разред
VIII разред