Руковођење

Руковођење

Руководиоци разредних већа
I разред - РУЖИЦА РИСТИЋ
II разред - БИЉАНА БАТЕЗ
III разред- МИЛИЦА МАРТИЋ
IV разред - СНЕЖАНА МИЈИЋ
V разред - УРОШ ЛАТИНОВИЋ
VI разред - ДРАГАНА ОСТОЈИЋ
VII разред - ЈЕЛЕНА СТАНКОВИЋ
VIII разред - НАДА НАЈДАНОВ

Одабери разред по години за детаљније информације руковођења

I разред
II разред
III разред
IV разред
V разред
VI разред
VII разред
VIII разред