Услови за рад

Услови за радНова школска зграда има 23 учионице, две радионице за ТО, кабинет за математику, кабинет за музичку културу, за ликовну културу, за биологију, за физику и хемију, фискултурну салу, информатички кабинет, библиотека са читаоницом, кухињу са трпезаријом и свечану салу, као и одговарајући број санитарних чворова и уређене спортске терене: игралиште за кошарку, универзално игралиште за мале спортове, јаму за скокове и атлетску стазу. Ова школска зграда је довршена 1985. године, и на изглед, пружа све услове за квалитетно и креативно извођење наставе и васпитни рад са ученицима. Од школске године 2010/11. настава се изводи у две смене. После вишегодишњег рада у три смене, изградњом нове школе "Милоје Васић" стекли су се услови да школа "Алекса Шантић" ради у две смене.
У старој школској згради наставу изводе 4 одељења.

Школски намештај
Намештај којим је школа опремљена је углавном одговарајући, али се веома брзо руинира, па се у том погледу пред наставно особље поставља озбиљан задатак да васпитним радом са ученицима делују у смислу чувања школске имовине. Када говоримо о школском намештају, у нашим условима се то односи углавном на ђачке клупе и ђачке столице, јер другог посебног намештаја за кабинете и кабинетску наставу готово и да не поседујемо.

Наставна учила
Основна учила и наставна средства школа поседује у минимиалном броју, далеко испод Норматива, а услови у којима школа ради отежавају њихово коришћење. Најбоље опремљени предмети су: информатика, физичко васпитање, ликовна култура, географија и биологија. Континуирано се ради на побољшању услова рада.

Слика 1 Слика 2 Слика 3