Контакт

Контакт

Основна школа „Алекса Шантић“
ул. Краља Петра Првог бр. 9
11130 Калуђерица, Београд
тел/факс: 011/3410-655
Е-mail: osaleksasantic@beotel.net
santic@beotel.net
Матични број: 07089104


Директор школе - Радивоје Миљић r.miljic@osas.edu.rs
Помоћник директора - Драгана Калинић osaleksasantic@beotel.net
Секретар школе - Горица Гојковић sekretar@osas.edu.rs
Рачуноводство - Тања Станојков и Слађана Павловић racun@osas.edu.rs
Педагошко психолошка служба - Марија Јоловић, Јасмина Илић и Бојана Бркић Стојановић santic.planovi@gmail.com
Администратори сајта - Драгана Лалић, Слађана Лазић, Марија Поповић и Тамара Милићевић sajt.santic@gmail.com


Издвојено одељење Калуђерица
ул. Радисава Игњатовића бр. 1
тел: 011/3410-809