Osnovna škola "Aleksa Šantić" Kaluđerica
Контакт

Контакт

Основна школа „Алекса Шантић“
ул. Краља Петра Првог бр. 9
11130 Калуђерица, Београд
тел/факс: 011/3410-655
Е-mail: osaleksasantic@beotel.net
santic@beotel.net
Матични број: 07089104


Директор школе - Радивоје Миљић radivoje.miljic@osas.edu.rs
Помоћник директора - Драгана Калинић osaleksasantic@beotel.net
Секретар школе - Горица Гојковић sekretar@osas.edu.rs
Рачуноводство - Тања Станојков и Драгана Милошевић racun@osas.edu.rs
Педагошко психолошка служба - Соња Добричић и Јасмина Милић pps@osas.edu.rs
Администратор сајта admin@osas.edu.rs


Издвојено одељење Калуђерица
ул. Радисава Игњатовића бр. 1
тел: 011/3410-809