Контакт

Контакт

Основна школа „Алекса Шантић“
ул. Краља Петра Првог бр. 9
11130 Калуђерица, Београд
тел/факс: 011/3410-655
Матични број: 07089104


Директор школе - Радивоје Миљић
Помоћник директора - Драгана Калинић
Секретар школе - Горица Гојковић
Рачуноводство - Тања Станојков и Слађана Павловић
Педагошко психолошка служба - Марија Јоловић, Јасмина Илић
Администратор сајта - Драгана Лалић


Издвојено одељење Калуђерица
ул. Радисава Игњатовића бр. 1
тел: 011/3410-809