Основне информације

Ускоро ћеш се наћи пред једном од важних одлука - пред одлуком, која ће у великој мери да утиче на твоју будућност. Опредељење за једно од занимања и школу, није само избор онога сто ћеш радити и што ће ти се дешавати следећих неколико година. Избором занимања и школе бираш оно чиме ћеш се можда бавити целог свог живота.

Ако будеш имао све информације које су важне за прави избор средње школе направићеш добар избор.

Овај информатор има за циљ, пре свега, да те упути у 'тајне' полагања пријемног и квалификационог испита који те чека на крају твог осмогодишњег школовања. Да би наставио своје образовање, потребно је да се упишеш у неку од средњих школа које трају три или четири године. Али пре него што наставиш школовање, потребно је да покажеш знање на пријемном или квалификационм испиту.

Ове сколске године полагаће се, као и претходних година, математика и српски језик односно матерњи језик по завршетку VIII разреда у јуну месецу.

Министарство просвете и спорта Републике Србије направило је базу података свих ученика осмих разреда на целој територији Републике Србије, па ће се упис, као и претходне године, обављати електронским путем.

Само на тај начин сваки ученик ће моћи да се, искључиво на основу онога што је сам постигао, упише у неку од средњих скола.

Веома је важно разликовати квалификациони испит од пријемног испита. Пријемни испит полажу ученици који су се определили за уметничке школе, филолошке гимназије, математичке гиназије, гимназије за спортисте и школа за таленте, а полажу и квалификациони испит као и сви ученици осмих разреда који желе да се упишу у четворогодишње школе и гимназије.

Ученици који су VII и VIII разред, односно само VII или само VIII разред завршили у иностранству и који су нострификовали диплому, не полажу квалификациони испит, али део пријемног испита полажу.

 

 

Упис 2009/2010

Квалификациони испит за упис у средњу школу биће одржан 21. јуна и 22. јуна 2010. године из српског (матерњег) језика, односно математике, а коначни резултати биће објављени 28. јуна. Пријава за полагање квалификационих испита за упис у средње школе почеће 3. јуна и трајаће до 15. јуна.

Пријемни испит полаже се за филолошке и математичке гимназије, уметничке, музичке и балетске школе.


Услов за упис у средњу школу је остварених минимум по један бод на квалификационом испиту из српског (матерњег) језика и математике, али првенство при расподели имају кандидати који су остварили најмање по пет бодова из оба предмета на квалификационом испиту.

Кандидати који упишу уметничке или школе за ученике са посебним способностима полажу само пријемни испит, не и квалификациони.

Редослед кандидата утврђује се на основу
-успеха на квалификационом испиту (20 20),
-успеха у претходном школовању које може да носи највише 60 бодова,
Ученици попуњавају листу од 20 жеља.


Квалификациони испити полагаће се у матичним основним школама, али ће на тесту дежурати средњошколски наставници.
Ове године, ученици ће тестове из математике и српског језика полагати по нешто другачијим правилима у односу на прошлогодишње.

Наиме, 40 посто задатака на тесту из српског (матерњег ) језика имаће промењен редослед понуђених одговора у односу на редослед из збирки за припрему испита. Од 17 задатака из математике на тесту ће у пет задатака бројчане вредности биће другачије него у збиркама.

 


Понуда образовних програма

80500 ученика завршава осми разред

21% места у гимназијама

53% места у четворогодишњим стручним образовним профилима

23% места у трогодишњим стручним образовним профилима

1,5% музичке и балетске

1,5% за децу са посебним потребама

 

 

Услови за упис

Минимум на квалификационом испиту је по 1 бод из сваког предмета

Првенство при расподели имају кандидати који су остварили најмање по 5 бодова из сваког предмета на квалификационом испиту

Кандидати који желе да упишу уметничке или школе за ученике са посебним способностима полажу само пријемни испит, не и квалификациони

 

 

Гимназије и четворогодишње средње стручне школе

Редослед кандидата утврђује се на основу:

Успеха на квалификационом испиту (20 + 20)

Успеха у претходном школовању (60)

- Општег успеха од VI до VIII разреда

 -Резултата постигнутих на такмичењима ученика VIII разреда основне школе

Ученици попуњавају листу од 20 жеља

 

 

Упис у уметничке школе и школе за ученике са посебним способностима

У уметничким школама и школама за ученике са посебним способностима полаже се пријемни испит

-Филолошке гимназије
-Математичке гимназије
-Уметничке школе
-Музичке школе
-Балетске школе

 

 

 

Најатрактивнији образовни профили

Огледни
Економски
Медицински
Гимназијски