Календар уписа 2009/2010

Датум

Активност

21.- 2. мај

Пријављивање ученика за полагање пријемног испита

.мај.

Крај школске године за VIII разред 

3.-7. јун

Полагање пријемних испита у средњим школама

до 11. јуна

коначни резултати пријемних испита у средњим школама

3.- 15. јуна 

Пријављивање за полагање квалификационог испита

21. јуна

Полагање квалификационог испита из српскогодносно матерњег језика

22. јуна

Полагање квалификационог испита из математике

23. јуна до 08.00 час

Основна школа објављује прелиминарне резулатате квалификационог испита

23. јуна
од 8.00 до 16.00 час.

Пријем и решавање жалби родитеља ученика на резултате квалификационог испита у основној школи

24. јуна
од 8.00 до 15.00 час.

Пријем и решавање жалби родитеља ученика на резултате квалификационог испита у окружној уписној комисији

28. јуна

Основна школа објављује коначне резулатате квалификационог испита

28. и 29. јуна

од 8.00 до 15.00 час.

Попуњавање формулара са избором жељених школа, образовних профила-смерова

3. јула
од 8.00 до 15.00 час.

Провера листа жеља и подношење приговора на евентуално погрешне унете податке из листе жеља

5. јул  до 12.00 час.

Објављивање званичне листе жеља ученика

7. јул

Објављивање распореда ученика по школама, смеровима гимназија и образовним профилима

7. и 8. јула
од 8.00 до 15.00 час.

Упис ученика у средње школе-први уписни круг

8. јула до 15.00 часова

Објављивање преосталих места за упис у другом уписном кругу

9. јула
од 9.00 до 15.00 часова

Попуњавање и предаја листе жеља за други уписни круг

11. јула од 9.00 часова

Распоред и упис ученика по школама, смеровима гимназија и образовним профилима -други уписни круг